Hướng dẫn up bài viết lên portal

Các đồng chí thực hiện nhanh trong 5' và lưu một lần. mọi chi tiết thắc mắc xin gọi về số 0869575797